VRSTE VAROVANJA

 

VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ

 

Red na shodu oziroma na prireditvi zagotavljamo skladno z zakonom o javnih zbiranjih in pravilnikom za izvajanje zakona o javnih zbiranjih ter z zakonom o zasebnem varovanju.

 

Po potrebi izdelamo načrt varovanja javne prireditve:

 

Oceno stopnje tveganja, ki upošteva naravo javne prireditve, strukturo in število možnih udeležencev, čas in trajanje prireditve ter potrebe in tveganja prireditvenega prostora, zajema:

 

 • podatke o zavezancu;
 • opis objekta in območja;
 • oceno stanja na področju varnosti;
 • oceno pričakovanih in nepričakovanih dogodkov;
 • splošno oceno o stopnji tveganja.


Načrt fizičnega varovanja zajema:

 

 • opis varovanega območja in objekta;
 • načrt ali skica varovanega območja in objekta;
 • opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja varovanega objekta in območja;
 • organizacija službe varovanja;
 • načrt uporabe zvez;
 • ukrepi in postopki službe varovanja;
 • sodelovanje s Policijo, regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami

 

 

CERTIFIKAT O VAROVANJU JAVNIH ZBIRANJ