O PODJETJU

Naša osnovna naloga je ljudem omogočati varno in kakovostno življenje. Uresničujemo jo z vsakodnevnim izvajanjem svojih storitev in pomočjo državnim organom doseči tako družbeno stanje, da bi se ljudje počutili varne.
Utrjujemo položaj enega najbolj kakovostnih podjetij za varovanje na Gorenjskem, v katerem se združujejo izkušnje in znanje obrti varovanja od leta 1961. To dosegamo samostojno s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov ter skrbi za kadre.
Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo hitri in učinkoviti. Menimo, da je edina prava pot k uspešnemu razvoju ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki ljudi motivira k delavnosti in ustvarjalnosti.
Varnostne naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.


RAZVOJ DRUŽBE

Leta 1996 je družba Rival-VTS, d.o.o., Ljubljana je nastala s preoblikovanjem družbe Rival d.o.o., katerega pričetek delovanja sega v leto 1990, v dve samostojni družbi. Od leta 1996 deluje na območju ljubljane z okolico, Postojne, Sežane in Ilirske Bistrice. 


Leta 1999 se je Rival-VTS, d.o.o., Ljubljana močno okrepila na področju Trzina, Domžal in Kamnika. Prevzela je tudi 100% poslovni delež družbe ATRAN d.o.o. iz Kopra, tako da se je področje delovanja zaokrožila tudi na obali: Koper, Izola, Portorož, Piran.

Leta 2006 je bila izvedena širitev na celotno območje Gorenjske: Škofja Loka, Kranj, Bled, Jesenice, Kranjska Gora, Bohinjska Bistrica.

Leta 2012 je bila izvedena širitev intervencijskega varovanja in prevoza gotovine tudi na območje Občine Grosuplje in Občine Kočevje.

 

 

 

 

 

V celoti imamo usklajeno delovanje z Zakonom o zasebnem varovanju
(Ur. l. RS št. 17/2011) ter pridobljene vse potrebne licence.

 

 

V skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju (Ur.l. RS, št. 107/2007) imamo od Uprave RS za zaščito in reševanje izdano Odločbo o pooblastilu za izvajalca požarnega varovanja.

 

 

Upravljamo z varnostno nadzornim centrom kategorije II., na katerem sprejema signale iz vseh sistemov za varovanje in nadzor objektov ter oseb, v skladu z veljavnimi standardi.

 

VRSTE VAROVANJA

 

VAROVANJE LJUDI  IN PREMOŽENJA

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA

PREVOZ IN VAROVANJE GOTOVINE TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK

PREVOZ IN VAROVANJE GOTOVINE TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK

VAROVANJE<br/>JAVNIH ZBIRANJ

VAROVANJE
JAVNIH ZBIRANJ

UPRAVLJANJE Z VNC

UPRAVLJANJE Z VNC

IZVAJANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

IZVAJANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

REŠEVANJE OSEB UJETIH V DVIGALU

REŠEVANJE OSEB UJETIH V DVIGALU

VAROVANJE PRIREDITEV V GOSTINSKIH LOKALIH

VAROVANJE PRIREDITEV V GOSTINSKIH LOKALIH

PRIZNANJA IN LICENCE

 

 

BRONASTI ZNAK

 

 

Družba RIVAL – VTS, d.o.o., Ljubljana je leta 1997 od Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, prejela BRONASTI ZNAK za zasluge, prizadevnost in pomemben uspeh pri zagotavljanju varnosti.

LICENCE

 

CERTIFIKAT O VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA

CERTIFIKAT O VAROVANJU VREDNOSTNIH POŠILJK

CERTIFIKAT O VAROVANJU JAVNIH ZBIRANJ

CERTIFIKAT O UPRAVLJANJU Z VNC

CERTIFIKAT O IZVAJANJU SISTEMOV TEH. VAROVANJA

VAROVANJE PRIREDITEV V GOSTINSKIH LOKALIH

POOBLASTILO ZA IZVAJANE POŽARNEGA VAROVANJA

OBMOČJA VAROVANJA

 

Ljubljana

Intervencijska vozila in specialna vozila za prevoz denarja 1. in 2. razreda z varnostniki in varnostnimi tehniki neprekinjeno 24 ur dnevno pokrivajo območje Ljubljane in Domžal s širšo okolico ter območja Postojne, Pivke, Sežane, Kozine, Divače in Ilirske Bistrice z okolico.

 

Kontakt

Obala - ATRAN d.o.o.

Intervencijska vozila in specialna vozila za prevoz denarja 1. razreda z varnostniki in varnostnimi tehniki neprekinjeno 24 ur dnevno pokrivajo območje Ankarana, Kopra, Izole, Pirana in Portoroža s širšo okolico – Koprska Brda.

 

Kontakt

Gorenjska

Intervencijska vozila in specialna vozila za prevoz denarja 1. in 2. razreda z varnostniki in varnostnimi tehniki neprekinjeno 24 ur dnevno pokrivajo območja Kranja, Škofje Loke, Tržiča, Radovljice, Bleda in Jesenic s širšo okolico.

 

Kontakt

USPOSABLJANJE KADRA

 

Zasebno varnostna služba deluje preventivno.

Ima predvsem nalogo odkrivati in opozarjati v službi odpravljanja vzrokov, pogojev in okoliščin, zaradi katerih lahko pride do poškodovanja, uničenja ali protipravnega odtujevanja varovanega premoženja.

Smo strokovni, temeljiti in učinkoviti.

 

Varnostniki se za izvajanje bolj zahtevnih varnostnih nalog usposabljajo psihofizično v:

Karate klub Kranj