VRSTE VAROVANJA

 

REŠEVANJE OSEB UJETIH V DVIGALU 

 

Skladno s 26. čl. Pravilnika o varnosti dvigal (Ur. l. št. 83/07) zajema:

 

  • vsakodnevni neprekinjen 24-urni sprejem signala alarmne naprave iz dvigala naročnika na VNC;
  • obveščanje interventne službe ali pogodbenega reševalca iz dvigala v primeru alarma;
  • posredovanje reševalca iz dvigala na objektu v primeru alarma v najkrajšem možnem času, ki ne presega 2 uri, razen če gre za nenormalne pogoje (prometni zastoji, sneg, nalivi itd.);
  • reševanje ujetih oseb iz dvigala;
  • kontakti z odgovornimi osebami na objektu v primeru sproženih lažnih alarmov ali napak;
  • obveščanje servisne službe vzdrževalca dvigala v primeru sprejema alarma;
  • vodenje predpisanih evidenc in obveščanje pristojnih reševalnih enot.