VRSTE VAROVANJA

 

UPRAVLJANJE VNC

 

Rival-VTS, d.o.o., Ljubljana upravlja z varnostno nadzornim centrom (v nadaljevanju VNC) kategorije II., na katerem sprejema signale iz vseh sistemov za varovanje in nadzor objektov ter oseb, v skladu z veljavnimi standardi.

 

Za vodenje in nadzor intervencijskih skupin varnostnikov ter za spremljanje stanja in sprejemanje alarmnih signalov z objektov, ki jih tehnično varujemo, skrbi stalni VNC, ki je lociran na sedežu družbe v Ljubljani in deluje skladno s predpisi neprekinjeno 24 ur dnevno.

Storitve VNC zajemajo:

 

  • sprejem alarmnih proti požarnih in proti vlomnih ter video nadzornih signalov,
  • obveščanje naročnikov,
  • analize dogodkov in drugo.


Storitve VNC zagotavljamo tudi drugim manjšim varnostnim službam v R Sloveniji. Trenutno je na center vezanih čez 4000 alarmnih in video nadzornih sistemov. Lahko sprejemamo tudi različne druge alarmne signale – npr.: zaznavanje temperaturnih padcev v hladilnicah pod dovoljeno mejo, dvig temperature v računalniških sobah, izpust plina, socialne alarme in podobno.

 

 

CERTIFIKAT O UPRAVLJANJU
Z VNC