VRSTE VAROVANJA

 

PREVOZ IN VAROVANJE GOTOVINE TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK

 

Dejavnost varovanja in prevoza denarja, vrednostnih papirjev, dragocenosti in dokumentov uspešno opravljamo kot izrazito strokovno dejavnost že več let.

 

Delo izvajamo z vozili, ki ustrezajo zahtevanim standardom in so opremljena za varen prevoz ter z varnostniki, ki so ustrezno usposobljeni in oboroženi, urejeni v skladu s Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 96/05,16/08 in 81/2008).

 

Rival-VTS, d.o.o., Ljubljana preda naročniku seznam delavcev, ki bodo dnevno prevzemali gotovino na odjemnih mestih.

 

Za gotovino v zapečateni embalaži je med prevozom od odjemnega mesta do nočnega trezorja ali okenca pooblaščene banke odgovarja Rival-VTS, d.o.o., Ljubljana.

 

Rival-VTS, d.o.o., Ljubljana ima odgovornost za povzročeno škodo iz opravljanja dejavnosti zavarovano pri zavarovalnici.

 

Naročnik varnostne storitve zavarovanje transporta gotovine uredi sam z zavarovalnico, ki jo izbere.

 

 

CERTIFIKAT O VAROVANJU VREDNOSTNIH POŠILJK