VRSTE VAROVANJA

 

IZVAJANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

 

Imamo več lastnih tehničnih ekip varnostnih tehnikov, ki so stalno razpoložljivi in lahko opravimo montaže proti vlomnih, proti požarnih in video nadzornih sistemov ali drugih tehničnih sistemov v funkciji varovanja in kasneje nepretrgoma skrbimo za njihovo vzdrževanje in brezhibno delovanje.

 

Nadzor in razvoj tehničnega dela podjetja deluje z obsežnim teoretičnim in praktičnim znanjem tako, da obvladujemo tudi najbolj zahtevna tehnično varnostna vprašanja.

 

Vzdrževanje naprav in sistemov za zgodnje odkrivanje požara in proti vlomnega varovanja obsega:

 

  • redni pregled in preizkus protipožarnega javljalnega sistema na vsake 3 (tri) mesece v skladu z veljavnimi predpisi (centrala, napajanje, sirene, rezervno napajanje);
  • pri vsakem preizkusu tudi preizkus sprožitve vseh toplotnih javljalcev z dvigom temperature oz. optičnih javljalcev s testnim plinom;
  • vodenje evidence o opravljenih pregledih;
  • pripravljenost na interventno odpravo napak v roku največ 4 ur od ugotovitve napake.

 

 

CERTIFIKAT O IZVAJANJU SISTEMA TEH. VAROVANJA